Main Page Sitemap

Dietistprogrammet uppsala


dietistprogrammet uppsala

riskfaktorer och konsekvenser av tillståndet. Kursen ger träning i förmågan att samverka med andra yrkesgrupper och att självständigt redogöra för och diskutera kring behandlingsåtgärder och resultat. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Under de fortsatta studierna i grundläggande medicinsk fysiologi, dietetik och klinisk nutrition ska du utveckla din förmåga att, utifrån symtomen eller sjukdomen och bedömning av aktuellt näringsstatus, identifiera nutritionsrelaterade problem och föreslå adekvat kost- och nutritionsbehandling. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Antagningsstatistik för VT2015 Totalt antal sökande 1459 Antagna urval 1 28 Antagna urval 2 28 Under VT20 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 436 i första hand. Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar. Sista terminen ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Antagningspoäng, uppsala universitet, dietistprogrammet, programkod: UU-P7160, vT2017, antagningspoäng för VT2017. Urval.30.75.40, vårterminen år 2017 hade Dietistprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen.20 i urvalsgrupp BI,.56 i urvalsgrupp BII och.45 i urvalsgrupp. Antagningspoäng Uppsala universitet Andra utbildningar i Uppsala.

VT2015 Antagningspoäng för VT2015 Urval BI BII HP SA BF Urval.30.20.45.00 Urval.70.83.30.00 Vårterminen år 2015 hade Dietistprogrammet bil helsingborg helsingör vid Uppsala universitet antagningspoängen.30 i urvalsgrupp BI,.20 i urvalsgrupp BII och.45 i urvalsgrupp. Du får utveckla förmågan att välja, utvärdera och planera mat och måltider som rätt komponerade, tillagade och serverade ger förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri. Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Dietistprogrammet leder till en dietistexamen. Antagningsstatistik för VT2014 Totalt antal sökande 1519 Antagna urval 1 28 Antagna urval 2 26 Under VT20 personer till Dietistprogrammet vid Uppsala universitet varav 455 i första hand. Detta ger dig en grund för att i kommande yrkesliv arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Dietistprogrammet 2018/2019 - Uppsala universitet
Lisa Söderström - Uppsala University, Sweden
Antagningspoäng för Dietistprogrammet vid Uppsala universitet
IFK Malmo FK vs FC Rosengard livescore, results,-livescore18
Suchergebnis auf für: Slip mit Vibrator und


Sitemap