Main Page Sitemap

Fastighets uppsala


fastighets uppsala

Rosendals Bygg Installations. Läs mer om våra pågående projekt. Verksamheten består av 5 tjänstemän samt ca 25 snickare, betongarbetare och murare och drivs från våra lokaler på Stålgatan. Vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit ett flertag framgångsrika samverkansprojekt.

Vi arbetar med bland annat processer i såväl domstol som skiljenämnd, entreprenadrätt, fastighetsrätt, arvskiften, bodelningar, och transaktionsjuridik. Kontoret är trimmat för hög effektivitet och djup kunskap inom arbetsområdena. Här finns såväl tung industri som handel men också högskolan med alla intressanta start-ups, ungdomlig nyfikenhet och energi samt ett rikt kulturliv. Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder. Arbetet utförs alltid med egen personal och med i samverkan med beställare samt olika antikvariska kontrollanter och instanser. Vi har stor erfarenhet inom konkursförvaltning, rekonstruktion och annan obeståndsrätt. Våra kunder, ett urval av våra kunder: Castellum Mitt AB, Svenska Kyrkan, Akademiska Hus AB, Skandiafastigheter Uppsala, Polismyndigheten, Upsala Nya Tidning.fl. Just nu driver vi större utvecklingsprojekt i bland annat Veddesta, Överby, Örebro, Kalmar och Västerås.

Uppsala län, namn epost* Ämne, ditt meddelande. Vår förvaltning sker i samverkan med lokala samarbetspartners, vilka vi kallar lamp (local asset management partner). Ett aktivt hållbarhetsarbete är en central del av Regios verksamhet och vi arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter. Läs meR OM VÅRA fastigheter, regio arbetar efter en flexibel förvaltningsmodell som skapar förutsättningarna för en aktiv förvaltning oavsett marknad eller fastighetstyp. Verksamheten idag omfattar även ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler.

Uppsala kanotförening
Apoteket akademiska uppsala öppettider
Kungsgatan 60 uppsala


Sitemap