Main Page Sitemap

Uppsala centralstation karta


uppsala centralstation karta

tryckt karta, du kan hämta en tryckt karta gratis hos bland andra. Karta över Uppsala Resecentrum från 20 augusti. Karta över Gamla Uppsalaleden, ytterligare två snabbcykelleder ska byggas. Du kan zooma, panorera och söka efter platser.

A3 100 Lövstalöt - Björklinge 103 Ärentuna - Risby - Husby 111 Lövstalöt - Bälinge 116 Gåvsta - Rasbokil 118 Lindbacken - Gåvsta 514 Björklinge - Vendel - Örbyhus 751 Forsmark 775 Gimo - Östhammar 805 Rasbo - Hallstavik 811 Gimo - Östhammar - Öregrund. Under 2018 bygger vi Sävjaleden mellan centrum och Sävja. Läs om fördelarna med snabbcykelleder och om bygget av Sävjaleden. Uppsala kommun ansvarar för cykelvägar inom Uppsala och Storvreta tätort. Uppsala har mycket tät järnvägstrafik och är Sveriges näst största järnvägsort efter Stockholm, räknat på antal passagerare. Se interaktiv cykelkarta, kartor över snabbcykelleder, en snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram.

Uppsala resecentrumuppsala centralstation karta

Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta. Uppsala Resecentrum, om oss, trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Flogstaleden från Observatorieparken till Flogstavägens nordvästra ände. Gör en felanmälan om du upptäcker fel på någon av de cykelvägar som kommunen ansvarar för. Det beror till stor del på att många människor pendlar mellan Uppsala och Stockholm. To, dec 08, 2011 08:00 CET. Karta över Uppsala Resecentrum från 9 december. C3 104 Ulva - Bälinge - Skuttunge - Långåker 106 Börje - Jumkil 107 Lurbo - Vreta 110 Storvreta 115 Storvreta 119 Skölsta - Norrhällby 777 Österbybruk 823 Vattholma - Österbybruk C4 108 Dalby - Wik 804 Örsundsbro - Enköping 895 Örsundsbro - Bålsta. Interaktiv karta, den interaktiva kartan visar cykelvägarna i Uppsala tätort. Under 2019 planerar vi att bygga en snabbcykelled mellan Kvarntorget och Gränby sportfält samt Gränbystaden. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.


Sitemap