Main Page Sitemap

Gynekologiskt cellprov lund


gynekologiskt cellprov lund

och råd kring din sexuella hälsa. Visar provet på förändringar eller är svårbedömt kallas du till kvinnokliniken för ny provtagning. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vå i samarbete med Plackers. Gynekologisk hälsokontroll, kvinnor mellan 23-50 år kallas var tredje år till gynekologisk cellprovskontroll. Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning. Sammanfattning, vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet. Du kan komma enskilt eller tillsammans med eventuell partner eller partners. Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera.

Barnmorskemottagningen Södertull, Lund - Region Skåne
Gynekologisk cellprovtagning (1177) - Capio Citykliniken

Du kan också komma till oss för utbildningar och föräldraträffar. . När får jag svar? Välj oss till din barnmorskemottagning, du som är gravid är välkommen att lista dig hos oss. Till vår sexolog på Barnmorskemottagningen Granen är du välkommen för samtal som rör sexuell hälsa. Cellprov är en viktig undersökning för att i tid kunna upptäcka och behandla cellförändringar som kan utvecklats till cancer. Det skiljer sig mellan olika landsting hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning. I kallelsen erbjuds en särskild dag och tid.

Gynekologiskt cellprov Region Halland Cellprov i Lund - Admira

Lovisa lund gislaved
Lund innovation
Lund restaurang stäket


Sitemap