Main Page Sitemap

Lunds klimatallians


lunds klimatallians

gå längre än EU inom klimatområdet. Sedan dess pågår ett intensivt arbete för att beräkna sårbarheten och skydda tunnlarna och den gamla stadskärnan. Höga flöden i stormen Gudruns spår. Borgmästaravtalet, lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än nationerna. Själva centrum och den ursprungliga staden anlades på en moränkulle i våtmarken. All rights reserved Powered By DigitalOfficePro. Det vi vet är att ingen byggherre hittills har backat.

Klimatalliansen, lund - Skapar möten mellan klimat- ochlunds klimatallians

Det innebär att kommunen åtagit sig att arbeta med klimatanpassning och att minska sina utsläpp minst 40 procent till 2030. Läs mer om Klimatallians Lund. Ett tredje problem vid en höjd medelvattennivå i havet är höjda grundvattennivåer i strandnära lägen. I analysen ställde man också frågan om det skulle kunna hända igen. Vad som hände och hur kommunen tacklade de problem som uppstod finns detaljerat dokumenterat i en rapport från augusti 2001 (se ruta). Kommunen har också ägnat mycket kraft åt sin kustplanering och målsättningen är att öka byggrättena vid havet i befintliga flyghotell göteborg rom fritidsområden där marken är lämplig. Kraftringen arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling och som ett exempel på hur vi minskar vår egen miljöpåverkan så kommer vi senare i år gå över till en helt fossilbränslefri produktion av både värme, kyla och. 2006 Översvämningar oh jordskred. Enligt honom ger Plan- och bygglagen kommunen de möjligheter som krävs för att planera klokt. Det var vad danske kung Kristian såg framför sig när han grundade Kristianstad mitt i Helgeåns otillgängliga våtmarkslandskap. LundaEko II, lundaEko II Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling.

Höstlov lunds universitet, Juristjouren lunds universitet,


Sitemap