Main Page Sitemap

Friskis svettis västerås bokningsregler


friskis svettis västerås bokningsregler

passet. Vid förhinder skall avbokning ske senast 1 timme innan passet startar, dropin platsen går att hämta ut 1 timme och 15 minuter innan passet startar, oavsett vilken träning du skall gå på så skall du dra ditt medlemskort i någon av inpasseringsterminalerna vid receptionen. Har du redan 3 bokade pass, eller annat pågående pass samtidigt, så kan din reservplats inte bli ett bokat pass (det går dock att lägga in obegränsat med reservplatser, men max 3 platser gäller hela tiden).

friskis svettis västerås bokningsregler

friskis svettis västerås bokningsregler

Övriga personuppgifter som kan behandlas är adress, e-postadress, foto, telefonnummer, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning. 3.2 Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, med avdrag för en summa motsvarande värdet av den träning du deltagit i under ångerfristen. Kontaktuppgifter framgår på /vasteras/kontaktaoss 4 Övriga avtalsvillkor.1 Föreningen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Missad avbokning ger dig en varning. 1.3 Medlemsavgift erläggs årligen och per kalenderår. Se våra villkor gällande autogiro på hemsidan, /priser/autogiro 3 ÅngerrÄTT enligt lagen OM distansavtal OCH avtal utanfÖR AFFÄrslokaler, 2005:59 (DAL).1 Om du tecknar ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift och ditt träningskort via hemsidan har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet. 2.3 Pris för träningskort framgår på /vasteras/priser.4 Ditt träningskort gäller endast hos Friskis Västerås. Du kan tilldelas en reservplats fram till 60 min före passets start, efter det faller reservlistan och eventuella lediga platser hamnar på Drop-in enligt nedan. Medlemskapet i IF Friskis Svettis kommer att vara kvar i föreningen. 1.9.8 Om du är yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare godkänna att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan. 1.4 Du måste vara 16 år för att kunna bli medlem i föreningen utan målsmans godkännande av hantering av personuppgifter. Blir passet fullt kan du sätta upp dig på en väntelista.


Sitemap