Main Page Sitemap

HMS stockholm k11


hMS stockholm k11

the two ships in the class was to join the EU-lead taskforce outside Somalia, where its would fight piracy. Stockholm class, göteborg class, visby class, koster class. Bland annat togs den aktra kanonen bort och ersattes av en överbyggnad innehållande en ny modifierad släpsonar, de förliga torpedtuberna togs bort för att lämna plats åt en förlängning av den förliga överbyggnaden. Den totala effekten på de tre axlarna är 11 200 hästkrafter vilket ger en maximal fart av 28 knop. Karlskrona 19841985, it is armed with eight. The Stockholm class was a successful design and the ships' basic status was good despite a hard life so the Swedish Defence Administration decided to give the ships a second life. Detta ingripande ledde troligen till att ÖB fattade beslut om att flaggningen skulle fortsätta, vilket den gör in till denna dag.

HMS, stockholm k11 ) - Wikipedia Category:HMS, stockholm k11 ) - Wikimedia Commons Stockholm -class corvette - Wikipedia HMS, stockholm k11 ) HMS, stockholm - Wikidata

Oliver twist stockholm meny
Trappstädare stockholm
Iliza shlesinger stockholm scala
Aubergine restaurang 114 47 stockholm

The ships both went through extensive modification of the mast, hull and superstructure to reduce their gay pride malmö 2018 nyc map radar cross-section. History, the Stockholm Class Corvette started as a study for a ship with increased endurance, a project called. Vid modifieringen har undervattensensorsystemet ( Sonar 184 ) och Torped 45 som utgjorde specifik korvettförmåga avinstallerats. 4, standarddeplacementet är 310 ton och det maximala deplacementet är 335 ton. Innehåll, hMS, stockholm är 50 meter lång och 7,5 meter bred har ett djupgående av 1,9 meter. HMS, stockholm was launched closely followed by HMS Malmö, both ships entered service In the middle of the 1990s the ships started to show their age, mainly because of their high mileage and the latest few years explosive development of electronics. These incidents showed that the.


Sitemap