Main Page Sitemap

Syster rut örebro


syster rut örebro

Lord Forbes var en av dessa, och hennes vapen är alltså samma som broderns. 9/11 i Fågelås kyrka, där hans epitafium med hans, hans fruars och tre söners bilder samt årtalet 1637 finnes. Död som flykting i Siknäs. 6800 Mfmfmffmffff Olof Henriksson, Jämtön. Axel Ludvig, född och död i Ölme socken. I Vindelns kommun fungerar Henning Larssons utgivna böcker i många sammanhang som rena uppslagsverk något som bland andra Lions upptäckte i och med boken Nybyggaröden i gamla Degerfors. Hans malmö museum utställningar dotterson Olof Åkerlund äger omgivande skogsmark ner till viken och är numera bosatt i huset som tidigare var Arne Malms affär vid nerfarten till Karlsviken.

Löjtnant vid Skaraborgs läns sexmänningsregemente. 131 Fffffmm Karin Jönsdotter. Jakob Groth tycks under sin friska tid varit kyrkevakt i Avesta. Anna Margareta, född 1690. TAB 14 Erik, (son av Johan, tab 8 till Tubbetorp i Stenums socken Skaraborgs län samt Krabbelund i Hällestads socken och Mollungen i Ods socken (båda i Älvsb. Gift på Reaby med kaptenen i Jönköpings regementets reserv, godsägaren Carl Henrik Frodell, född i Gränna landsförsaml. Storbönsöndagens afton efter gudstjänsten rest ut i skären och således försummat gudstjänsten den därpå följande söndag och midsommarhelgen, vilket kyrkoherden håller för en stor felaktighet och således låtit det för tingsrätten föra, vilket ehuruväl Jöns Pedersson tillstod, dock som han beviste det vara genom nödtvång.


Sitemap