Main Page Sitemap

Klocka uppsala slott


klocka uppsala slott

annat var det. Ombyggnaden skedde efter, carl Hårlemans ritningar. 1900 - nutid, vid årets början flyttade landsarkivet in i sydvästra lokalerna på slottet. Efter Pahrs död 1580 tog den tyska stuckatören, antonius Watz över som slottsbyggmästare, han hade dock varit sysselsatt på slottet sedan 1573 där han utförde stuckaturer i slottskyrkan som Johan lät anlägga, samt även i Jagellonska gravkapellet i Uppsala domkyrka. Vad sägs om att arrangera en fest, bal eller konferens i Rikssalen på Uppsala slott? Den gamla Vasaborgen vid Uppsala slott erbjuder förbokade historiska visningar och spökvandringar för företag och skolor, samt vigslar i tornrummet.klocka uppsala slott

En lämplig inramning för olika former av kulturella arrangemang.
Observera dock att bokning av Rikssalen begränsas av Rikssalsstiftelsens stadgar.
Pet Friendly Hotels in Uppsala.
We search 200 sites for the lowest hotel prices.
Uppsala Castle (Uppsala Slott).

Klocka uppsala slott
klocka uppsala slott

Studentlägenhet uthyres uppsala
Aktiv ortopedi uppsala
Sd-valsedel uppsala

Delar av huvudbyggnaden, det så kallade tvärslottet, revs för att få material till andra byggen. Här har bland annat varit fängelse och var fram till 1994 sjukhusets vattentorn. 1593 var slottet platsen där man stadsfäste reformationen det var ett stort möte med över 300 präster och där man slog fast den svenska lutherska kyrkans bekännelse, och förkastade den katolska läran. Tornet rymmer idag ett flertal företag, samt hyser ingångar till Vasasalen och Rikssalen. Som idag går under namnet Botaniska trädgården. Det var som bekant Erik som med sin förföljelsemani lät mörda sex personer, bland annat tre ur Sturefamiljen, nere i slottets fängelsehålor. Noter redigera redigera wikitext Byggnadsminnen enligt Länsstyrelsen i Uppsala län Arkiverad ämtat från the Wayback Machine. 1700-talet, i den stora stadsbranden som härjade i Uppsala kadades slottet svårt varefter det stod övergivet i flera årtionden. 1, på slottet inträffade bland annat, sturemorden, beslutet om att Sverige skulle delta i 30-åriga kriget togs här, och drottning Kristinas abdikerade år 1654. Stockholms slott efter den stora branden där 1697. Nice view of the botanical garden just next. Uppsala slott är en slottsbyggnad i, uppsala, Uppland.


Sitemap