Main Page Sitemap

Lund biologi master projekt


lund biologi master projekt

kurser i ett eller flera andra ämnen, exempelvis kemi, miljörätt, naturgeografi eller GIS (geografiska informationssystem). Biologi handlar om allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Utbildning och information är andra stora arbetsområden för biologer. Vad kan då vara bättre än att bygga på sin kandidatutbildning i biologi med även en masterutbildning? English 6/English Course. Kandidatexamen innehållande 90 hp biologi vari ska ingå cellbiologi, genetik och mikrobiologi 15 hp, ekologi 15 hp, botanik 15 hp och zoologi. Under det sista året gör du även ett examensarbete i en forskargrupp eller utanför universitetet. Du kommer att arbeta både i labb och ute i fält. Många biologer går vidare med en forskarutbildning för att sedan arbeta som forskare.

Torsdagsseminarium i biologi, batyalpelagiska prokaryota samhällen 22 november 15:00, seminarium. Biologer kan bland annat arbeta med bevarandeprojekt, samhällsplanering, naturvård och miljöskydd. Fler händelser 21 november 13:00, seminarium i akvatisk ekologi, lokala processers inverkan på strukturen av mikroalgpopulationer 22 november 13:15. Biologer kan också arbeta med natur- och miljövård, att inventera och artbestämma växter och djur, eller undersöka hur ekosystem påverkas av miljöförändringar. Ta chansen att studera i exempelvis Europa, USA, Kanada, Australien eller Asien. Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar., världsrekord när lövsångare flyttar, forskare vid Lunds universitet har studerat flygrutten och hur långt lövsångare flyttar på hösten. De flesta kurser och mycket av kurslitteraturen är på engelska, vilket är en fördel om du vill söka dig utomlands. Intervju med studenten Julian.

Hyra släp släpvagn från OKQ8lund biologi master projekt

Buss 170 lund malmö tidtabell
Gröna lund konsert pris
Essens lund
Affär nova lund


Sitemap