Main Page Sitemap

Stockholm vatten biogas


stockholm vatten biogas

försämrar inte heller Stockholm Vattens möjligheter att öka produktionen. Därefter skapas ett undertryck som gör att kolet släpper ifrån sig koldioxiden som tas ut för sig. Försäljning sker även via Scandinavian Biogas publika tankstation i Bromma utanför Stockholm. Henriksdals avloppsreningsverk har genomgått en stor ombyggnad som en del i ett större projekt för att Stockholm Vatten ska kunna stänga Åkeshovs reningsverk i Bromma och istället leda avloppsvattnet till Henriksdal. Stockholm Vatten köpte därför tillbaka uppgraderingsanläggningen Henriksdal och skrev ett avtal med Scandinavian Biogas som hyr anläggningen i. Tillbaka, produktion / Henriksdal Bromma, scandinavian Biogas producerar och förädlar i samarbete med Stockholm Vatten stora volymer miljövänlig biogas som bidrar till en hållbar utveckling för Stockholm. .

Redan 2010 började vi skissa på en utbyggnad. För att utnyttja kapaciteten att producera mer biogas redan nu kommer Scandinavian Biogas ta emot externa substrat i tre nybyggda mottagningtankar. Flytten av Bromma reningsverk till Henriksdals reningsverk kommer inte innebära en minskad biogasproduktion. Biogasen produceras genom att röta slam från avloppsreningsverket och uppgraderas genom två produktionslinjer med Pressure Swing Adsorption (PSA) teknik.

Under avloppsreningen avskiljs det organiska materialet i form av slam från vattnet. Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016. Investering i ny uppgraderingsanläggning, vi har höjt kapaciteten på biogasproduktionen i Henriksdal. Zurück, um mehr darüber zu erfahren, wie Ihre Daten von uns bei der Nutzung der Website verwendet werden, lesen Sie bitte unsere. Siktar på 1 TWh år 2020. Det är ingen kontinuerlig process utan den sker stegvis. Den nya anläggningen har en kapacitet på 125 GWh per. Rågasproduktionen sker genom att avloppsslam samrötas med fettavskiljarslam från restauranger. Anläggningen för uppgradering i Bromma ligger i direkt anslutning till Bromma avloppsreningsverk.

stockholm vatten biogas


Sitemap