Main Page Sitemap

Civilingenjör datateknik lth kurser


civilingenjör datateknik lth kurser

ha en ordentlig matematisk grund och veta något om fysik, du skall känna till grunderna i elektronik och digitalteknik, veta hur datorer är konstruerade och. 2 hp läses i årskurs 1, 3 hp i årskurs 2, 1 hp i årskurs. Lista på alla LTH:s utbildningar, högskoleingenjör. Kurserna i Människa-datorinteraktion samt Numeriska metoder ger en grund för olika tillämpningar av datateknik medan kursen Ingenjörsmässigt skrivande ger träning i att presentera vetenskapliga resultat. Samhället behöver personer med stort kunnande om mat och livsmedel. Höstterminen i årskurs 3 är förlagd till Kina. Brandingenjörsutbildning på LTH, livsmedelsteknik. Drygt hälften arbetar inom den kommunala räddningstjänsten.

Civilingenjör datateknik lth kurser
civilingenjör datateknik lth kurser

Du går på föreläsningar, seminarier och laborationer. Du som redan har några års erfarenhet av arbete någonstans i livsmedelskedjan har här möjligheter att utvecklas och förbättra din arbetssituation, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat. En högskoleingenjör har solid teknisk kompetens och teoretiskt djup, men är mer praktiskt orienterad. Kurser inom alla dessa områden finns i det obligatoriska blocket på utbildningen. Under de avslutande två åren följer du ett mastersprogram. Målet med dina studier är att du skall bli civilingenjör i datateknik och lära dig att utveckla datorprogram av skilda slag, veta hur datorer är konstruerade och hur nätverk av datorer är uppbyggda. Vilken sorts produkter du vill arbeta med är öppet.

Du kan jobba inom spelbranschen, utveckla datasystem eller jobba med undervisning eller forskning. Jobbet och framtiden, som civilingenjör i datateknik har du en mycket attraktiv nyckelkompetens då det mesta i samhället idag är beroende av datasystem. Du kan arbeta med utveckling av nya produkter eller samhällsbyggnad, men även med forskning, projektledning, undervisning eller kommunikation.


Sitemap